Công ty in áo Big D "Yêu khách hàng nhỏ, thu món tiền to"

Công ty in áo Big D "Yêu khách hàng nhỏ, thu món tiền to". Nếu chỉ tập trung làm vài đơn hàng lớn thì khi mất họ, công ty sẽ không khỏi chao đảo.Nội dung nổi bật:Big D là một công ty in áo thành lập vào năm 2007 tại Mỹ. Ban đầu, công ty từ chối hết tất cả các đơn đặt hàng nhỏ, chỉ nhằm vào các khách hàng lớn.- Lý do: Sợ đơn hàng nhỏ khiến công ty không xử lý tốt đơn hàng lớn. Năm 2008, công ty thua lỗ.- Lựa chọn: Thay đổi chiến lược, chăm sóc cả khách...