Cách sử dụng Decal cà khi chơi mô hình Gundam-Gunpla

BanSao • Công ty in ấn tem nhãn mác bao bì sản phẩmDecal cà thường xuất hiện trong các mô hình Gundam-Gunpla cấp độ MG trở lên. Nó cho hiệu ứng thị giác tốt hơn decal dán nhưng lại dễ hư hỏng trong quá trình dán "cà" nếu bạn không cẩn thận. Vậy để làm sao hạn chế được sự hư hỏng này, các bước sau đây sẽ giúp bạn làm quen với việc sử dụng decal cà.>>> Cách dán Decal nước mô hình Gundam-Gunpla.Bước 1: Bạn cần cắt phần decal cà mình muốn dán lên mô hình Gundam-Gunpla ra khỏi bảng decal. Tốt...