In Offset là gì?

in offset

in offset

in offset

In Offset

In Offset là một kỹ thuật in ấn thông dụng trong đó các hình ảnh dính mực in được ép lên các tấm kẽm (còn gọi là bản Offset) trước rồi mới ép từ bản kẽm này lên bề mặt cần in. In Offset Khi được sử dụng kết hợp với tiến trình in thạch bản, kỹ thuật in này tránh được việc làm nước bị dính lên bề mặt theo mực in.